Информация относно Администратора на лични данни

1.          Наименование: Милени 100 ООД

2.          ЕИК/БУЛСТАТ: -

3.          Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Жк. Тракия

4.          Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 45

5.          E-mail: magazinmileni@gmail.com

6.          Телефони: 0895 68 00 29

7.          Уеб сайт: mileni.bg, www.mileni.bg

8.          Номер на удостоверение за администратор на личните данни: Очакван номер

Информация относно компетентния надзорен орган

1.          Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.          Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3.          Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4.          Телефон: 02/ 91 53 518

5.          E-mail: kzld@cpdp.bg

6.          Уеб сайт: www.cpdp.bg

Милени 100 ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Милени 100 ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с осъществяването на основната ни дейност – търговия с компютърна техника, на основание чл. 6, ал. 1, букви а), б), в) и е) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

·    Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

·    Изпълнение на задълженията на Милени 100 ООД по договор с Вас;

·    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Милени 100“ ООД

·    За целите на легитимния интерес на „Милени 100“ ООД.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Милени 100“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпълнението на Вашите поръчки – за установяване на контакт с клиента за уточняване на подробности за поръчката и начините за нейната доставка, начин на плащане, за изготвяне на документите, съпътстващи поръчката; за сключване на договор с дружеството; за създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на електронния магазин mileni.bgсчетоводни цели;статистически цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; изпращане на информационни съобщения; при попълване на контактната форма на уеб сайта ни mileni.bg.

(2) „Милени 100“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

·    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·    ограничение на целите на обработване;

·    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·    точност и актуалност на данните;

·    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Милени 100“

Чл. 3. (1) „Милени 100“ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и основания:

·    Индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)

·                  Цел, за която се събират данните: регистрация на потребител; осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.

·                  Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт между „Милени 100“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

 

                  Други данни, които обработваме – при влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил „Милени“ събира данни за използвания IP адрес, браузър, разглеждани продукти.

·                  Цел, за която се събират данните: подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови цели.

·                  Основания за обработка на данните: обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR. До създаването на профил на потребителя, данните се събират на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR;

 

                  Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).

·                  Цел, за която се събират данните: издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за покупко-продажба на стоки.

·                  Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт между „Милени“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

·                  Цел, за която се събират данните: подобряване на сигурността на територията на „Милени“ ООД.

·                  Основание за обработка на личните Ви данни – изрично получено съгласие от посетителите на дружеството (чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта) – чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR.

 

(2) „Милени“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

·    разкриват расов или етнически произход;

·    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от „Милени“ от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Милени“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок „Милени“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне.

(2) „Милени“ ще Ви уведоми в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, с които са били събрани, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Милени“ или поради законово задължение на „Милени“.

(3) „Милени“ съхранява личните данни, които е необходимо да пази, по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Милени“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като ни изпратите имейл до magazinmileni@gmail.com

(2) „Милени“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


>>>продължава на страница 2


Горещи Оферти

Промо

Сатенен Халат С..

59.90лв. 62.90лв.

Промо

Сутиен ОПАЛ 472..

38.90лв. 39.90лв.

Промо

Сутиен ОПАЛ 378..

36.90лв. 38.90лв.

Промо

Сутиен Lormar D..

36.50лв. 38.90лв.

Промо

Сутиен Lormar D..

35.90лв. 37.90лв.

Промо

Сатен Потник С ..

29.90лв. 32.90лв.

Промо

Сатенен Халат М..

29.90лв. 31.90лв.

Промо

Дамски Сатенен ..

29.90лв. 31.90лв.

Най-продавани

Боксер Братя Гьокови - 100% памук Sale
Широк боксер от Хасе - Братя Гьокови Sale
Слип Братя Гьокови - 100% Памук Sale